8277 Лозенец
местност Рибарницата
хотел Амбелиц

GSM; 0888 804938, 0886 009740
e-mail: ambelitz@abv.bg
WEB: www.ambelitz.com
Facebook: Ambelitz Hotel,
Facebook: Ambelitz Club,
Facebook: Ambelitz        

e-mail: ambelitz@abv.bg
тел. за резервации: +359 88 880 4938, +359 87 928 4727

Сезон 2024