8277 Лозенец
местност Рибарницата
хотел Амбелиц

GSM; 0886 00 97 40
e-mail: ambelitz@abv.bg
WEB: www.ambelitz.com
Facebook:  Ambelitz Lozenetz
Netlog:  ambelitz
Skype:  ambelitz

e-mail: ambelitz@abv.bg
тел. за резервации: +359 886 00 97 40
Сезон 2018