8277 Лозенец
местност Рибарницата
хотел Амбелиц

GSM; 0886 00 97 40
e-mail: ambelitz@abv.bg
WEB: www.ambelitz.com
Facebook: Ambelitz Hotel,
Facebook: Ambelitz Club,
Facebook: Ambelitz        

e-mail: ambelitz@abv.bg
тел. за резервации: +359 886 00 97 40
Сезон 2021