Карти и маршрути до хотел Амбелиц
Сезон 2023
e-mail: ambelitz@abv.bg
тел. за резервации: +359 88 880 4938, +359 87 928 4727